Genel Aydınlatma Metni

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında:
İşbu “Genel Aydınlatma Metni”, ÖZPAM OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. (“ÖZPAM OTOMOTİV”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.
Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.
Çalışanlarımızın kişisel verileriyle ilgili bilgilendirme Personel İçin Aydınlatma Metni ile sağlanmaktadır.
2. Aldığımız Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız:
ÖZPAM OTOMOTİV, web siteleri (www.ozpam.com) ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. ÖZPAM OTOMOTİV, açık adresi Atatürk Bulvarı 10. Km Akhan Mahallesi Akkale DENİZLİ ve vergi numarası Saraylar Vergi Dairesi - Vergi No: 7040356883’dür. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.
ÖZPAM OTOMOTİV’e ait web sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya ÖZPAM OTOMOTİV ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve web sitemizde yer alan gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.
ÖZPAM OTOMOTİV olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrol Yönetmeliği ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve şirket faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yaptığımız işlemlerde kişisel verileri topluyoruz.
a) Pazarlama, Tanıtım vb Amaçlarla Ziyaret Ettiğimiz veya Bizi Ziyaret Eden Potansiyel Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, Telefon No, e-posta adresi, adresi, fuar organizasyonlarında (açık rızaları alınarak) çekilen fotoğraflar, ÖZPAM OTOMOTİV’i ziyaretleri halinde güvenlik kamerası görüntüleri,
b) Test Sürüşü Yapan Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, Telefon No, E-Posta Adresi, Ehliyet No Bilgisi, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Mesleği (İndirim kampanyasına dahil etmek üzere), İmzası, ÖZPAM OTOMOTİV’i ziyaretleri sırasında çekilen güvenlik kamerası görüntüleri.
c) www.sahibinden.com Adresinden Yapılan Tanıtım ve Satışlarda Toplanan Müşteri Verileri: Adı-soyadı, telefon no. (Bilgi almak için arayan potansiyel müşterilerin bilgileri kaydedilmez)
d) Araç Satışı Yaptığımız Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, TC Kimlik No, Kredi Durumu, Banka Hesap No, Telefon No, ÖZPAM OTOMOTİV’i ziyaretleri sırasında çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, Araç Plaka No, araç teslimi sırasında çekilen fotoğrafı vb.
e) Yedek Parça Satışı İçin Yaptığımız Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler:: Adı-soyadı, telefon no, kredi kartı no (Bu bilgi kaydedilmemektedir), Banka Hesap No (Bankadan havale / eft olması halinde), TC Kimlik No, ÖZPAM OTOMOTİV’i ziyaretleri sırasında çekilen güvenlik kamerası görüntüleri.
f) Araç Bakım Servis Hizmeti Verilen Müşterilerden Toplanan Kişisel Veriler (Acil yol yardımı dahil): Adı-Soyadı, TC Kimlik No, Telefon No, Araç Plaka No, Konum Bilgisi (Acil yol yardım servisinde), ÖZPAM OTOMOTİV’i ziyaretleri sırasında çekilen güvenlik kamerası görüntüleri.
g) Hasar Tespit Danışmanlığı Sırasında Toplanan Kişisel Veriler: Sigortalının adı-soyadı, araç plaka no, eksperin adı-soyadı ve telefon no, ÖZPAM OTOMOTİV’i ziyaretleri sırasında çekilen güvenlik kamerası görüntüleri.
h) Egzos Emisyon Ölçümü Hizmeti Sırasında Toplanan Kişisel Veriler: Araç ruhsat sahibinin adı-soyadı, araç plaka no, aracın ölçüm sırasında çekilen kamera görüntüleri, araç sahibinin / getiren kişinin güvenlik kamerası görüntüleri.
i) Tedarikçilerimizden Topladığımız Kişisel Veriler: Ürün veya hizmet satın alma sürecinde, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), hizmetin niteliğine göre hizmeti sunan tedarikçi personelinin diğer kişisel verileri, şirketimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri vb
j) Instagram / Facebook Sayfalarımızı Ziyaret Edenlerin Kullandığı talep.ozpam.com Bağlantısı Yoluyla Topladığımız Kişisel Veriler: Adı-soyadı, telefon no.
k) İş Başvurusu Yapan Çalışan Adaylarından Topladığımız Kişisel Veriler: Kimlik, iletişim, mesleki deneyim (Öğrenim, eğitim ve çalışma geçmişi), adli sicil kaydı, referansların kimlik ve iletişim verileri, uyruk, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum, askerlik durumu, sağlık / engellilik durumu vb.. Aday, kendi sunduğu özgeçmişinde, şirketimiz tarafından talep edilmeyen verilerini de paylaşmış olabilir, bu veriler ÖZPAM OTOMOTİV tarafından ayrıca kaydedilmez, işlenmez, değerlendirilmez ve bir başka kişi, kurum ya da kuruluşa açıklanmaz.
l) Diğer: İş faaliyetlerinin yürütümü sırasında temas edilen diğer taraflardan alınan adı-soyadı, iletişim bilgileri vb.
İşleme Amaçlarımız: (VERBİS kaydımızda kategorik bazda tümü mevcuttur)
Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, işleme amaçlarımız:
a) Binek ve ticari araçlarla yedek parçalarının satışı ve pazarlanması,
b) Satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
c) Şirketimizin faaliyet konusuna ilişkin stratejilerinin belirlenmesi,
d) Araçlara yönelik servis işlemlerinin yürütülebilmesi ve bu bağlamda farklı bir kişi tarafından aracın servise getirilmesi halinde güvenliği sağlamak amacıyla kişi bilgilerinin kaydedilmesi,
e) Fatura tanzim edilebilmesi ve mutabakatların takibi,
f) Kimlik teyidi yapılabilmesi,
g) Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi ve gelen sorulara cevap verilebilmesi,
h) Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, tüketici tercihlerinin analizinin yapılması,
i) Marka bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen fuar, roadshow, sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi,
j) Özel tüketim vergisinden muaf araçların satılması için gerekli bilgilerin doğrulanması
k) Reklam öncesi ve sonrası, lansman öncesi ve sonrası marka algısının ölçülmesi,
l) Test sürüşü yaptırılması,
m) Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
n) Cari hesap kartı teşkili,
o) Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
p) Yol yardımı gibi çeşitli konularda hizmet alınabilmesi,
q) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,
r) İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
s) Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin raporlamaların sağlanması,
t) İşe başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve adayın değerlendirilmesi (İş başvurusu yapan adaylar için)
Bu kişisel veriler; ÖZPAM OTOMOTİV olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda imha edilecek veya anonimleştirilerek kullanılacaktır.
3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yollarla Topluyoruz:
Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve kanuni yükümlülüklerin ve hizmet şartlarının yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.
ÖZPAM OTOMOTİV’e doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: İletmiş olduğunuz tüm bilgi ve belgeler, teklif talepleri, sözleşmeler, siparişler, iş başvuru formu veya özgeçmişler, hizmet başvuruları vb.
İş süreçlerinin yürütümü sırasında toplanan kişisel veriler: Yazışmalar, e-posta yazışmaları, telefonla veya yüz yüze görüşmeler vb
Fuarlarda toplanan kişisel veriler: Sektörel fuar organizasyonlarındaki görüşmelerde toplanan bilgi ve belgeler, kartvizitler
Web sitesi iletişim formları vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler: Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olmak kaydıyla web sitesi ve sosyal medya sayfalarımızdaki bağlantılar aracılığı ile otomatik yollarla elektronik ortamda toplanabilmektedir.
ÖZPAM OTOMOTİV’e yaptığınız ziyaretlerde toplanan kişisel veriler: Güvenlik girişinden itibaren, güvenlik kamerası işareti bulunan alanlarda, güvenlik kamerası ile çekilen görüntüler kaydedilmektedir.
4. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz:
ÖZPAM OTOMOTİV, söz konusu kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla ilgili taraflarla paylaşabilir ve aktarabilir. Bu doğrultuda gerekli çalışmalarını yapması için, iştiraklerimiz, şubelerimiz, sigorta şirketleri, bilgi teknolojileri sistem sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz, TEMSA Motorlu Araçlar ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
Elektronik ortamda tutulan kişisel verileriniz, şirketimizin sunucu ve veri depolama ünitelerine (yurtiçi / yurtdışı) aktarılır.
Çalışan adaylarının iş başvuru formları, web sitemiz aracılığı ile ilettikleri bilgileri veya elden / e-posta ile gönderdikleri özgeçmişleri, açık rızası olmaksızın başka kişi ve kuruluşlara aktarılmaz.
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrol Yönetmeliği şartları gereği, araç sahibinin adı-soyadı, araç plaka no ve aracın ölçümdeki fotoğrafını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi’ne kaydedilerek ilgili bakanlığa aktarılır.
Hizmetlerimizden yararlanan müşterilerimize ve kampanyalarımız hakkında bilgi sahibi olmak isteyen potansiyel müşterilerimize ticari ileti gönderilebilmesi amacıyla (SMS, e-posta vb), web sitesi yoluyla, yüz yüze görüşmeler ya da fuar ziyaretleri sırasında ıslak imza veya web sitesi / sosyal medya platformlarımız yoluyla alınan iletişim izinleri Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından kurulmuş olan İleti Yönetim Sistemi’ne (www.iys.org.tr ) aktarılır. İleti almak istemeyen müşterilerimiz, ileti içerisinde yer alan iptal etme seçeneklerini veya doğrudan iys.org.tr’yi kullanarak verdikleri izinleri kaldırabilirler.
Diğer taraflardan toplanan kişisel veriler, işleme amacı doğrultusunda aktarımı gerekiyorsa, açık rızayı gerektiren hallerde veri sahibinin açık rızasını alarak veya kanuni gereklilik ya da açık rıza dışı işleme şartı gereği olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilir.
5. Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları
KVKK gereğince, veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin:
• İşlenip işlenmediğini öğrenme
• İşlendiyse bilgi talep etme
• İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurtiçi veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme
• Eksik ya da yanlış işlenmişse veya değişmişse, düzeltilmesini talep etme
• KVKK Madde 7 çerçevesinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme
• Aktarıldığı üçüncü kişilerden de yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
• Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
• KVKK’ya aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren e-postanız ile Şirketimizin santral@ozpam.com veya ozpamotomotiv@hs01.kep.tr adresine başvurabilir, başvurunuzu noter kanalıyla göndererek yapabilirsiniz.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kullanıcı / Kullanıcılar, Şirketimiz web sitesinde işlem yapmadan önce sitede yer alan Şirket Gizlilik Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ve yukarıda belirtilen Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni’ni okuduklarını, bu metinlerde belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve ÖZPAM OTOMOTİV’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Bizimle İletişime Geçin: Genel Aydınlatma Metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize Kale mah.338 sok. No:12/A DENİZLİ adresinden veya 0258 2672299 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
6. Yürürlük ve Değişiklikler
Bu aydınlatma metni 25.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Kanunda veya Kişisel Veri Envanteri’nde değişiklikler olması halinde, revizyon numarası ve tarihi değiştirilerek, paydaşlara yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

ÖZPAM OTOMOTİV PETROL TUR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KALE MAHALLESİ 338 SK. NO:12/A PAMUKKALE / DENİZLİ /
Tel       : 0258 267 22 99
Fax      : 0258 267 18 30

..